Ruś Kijowska

kijow

Jest to pierwsze państwo ruskie powstałe w IX wieku. Jego legendarnym założycielem był Ruryk, który zajął Nowogród Wielki w 862 roku. W pierwszych latach rządów dokonał najazdu na Konstantynopol, jednak poniósł klęskę. Pomimo to zjednał sobie okolicznych książąt plemiennych i wraz z nimi podbił księstwo kijowskie. Kijów został zdobyty około 882 roku przez Olega. Władzę pierwszych książąt ruskich ograniczało zgromadzenie możnych.

Pierwszym wiarygodnie potwierdzonym księciem kijowskim był Igor, który zasiadł na tronie w 924 roku. Dążył do podporządkowania sobie plemion słowiańskich. Został zamordowany podczas jednej z wypraw (945 rok). Po nim na tronie zasiadła jego żona, księżna Olga. Zacieśniła stosunki Rusi Kijowskiej z Bizancjum i niemieckim cesarzem Ottonem I. Około 960 roku przekazała władze synowi, Świętosławowi, który w 965 roku podbił Chazarów. Następnie zaatakował Bułgarię Wołżańsko-Kamską i uzyskał kontrolę nad szlakami handlowymi z Azji.

Podjął dwie wyprawy przeciwko Bułgarii; zginął podczas drugiej (około 972 roku). Nastąpił kryzys polityczny i ekonomiczny państwa. W 980 roku władzę objął Włodzimierz I Wielki. Podjął wiele wypraw przeciwko Jaćwingom, Wiatyczom i Bułgarom nadwołżańskim. W 981 roku zajął Grody Czerwieńskie. W 988 roku władca Rusi Kijowskiej przyjął chrzest, a następnie poślubił siostrę cesarza bizantyjskiego Bazylego II. W ten sposób Ruś Kijowska znalazła się w orbicie wpływów Kościoła wschodniego.

Jeżeli uwielbiasz takie ciekawostki, koniecznie złóż wizytę na stronie lublininfo.pl.

Należy wiedzieć, że w XI wieku ekspansja terytorialna Rusi Kijowskiej znacznie osłabła. Przyczyniły się do tego bratobójcze walki, tendencje odśrodkowe oraz nieudolne rządy większości władców. Po śmierci Jarosława Mądrego (1054 rok) kraj został podzielony na dzielnice, w których mieli rządzić jego synowie. Skomplikowany system dziedziczenia władzy doprowadził do szybkiego rozpadu Rusi Kijowskiej na wiele mniejszych organizmów.

zel Poprzedni post Rola żeli energetycznych w kolarstwie
Następny post RPA – co warto zobaczyć w tym kraju?
Social profiles